Korsika

Korsika

Korsika – ostrov krásy – Ile de beauté, věčně zelený ostrov s divukrásnou přírodou, je syntézou světla a vůně, středomořské sladkosti a orientálního půvabu, římské originality a řeckého fatalismu, ostrov hor. Hory ji prorůstají od severu k jihu.

Ostrované tvrdí, že nikde na světě není západ slunce taková podívaná jako na skalnatém pobřeží Korsiky.

Korsika je po Sicílii, Sardinii a Kypru 4. největší ostrov ve Středozemním moři.

Má pozoruhodný tvar sevřené levé ruky se vztyčeným ukazováčkem, který míří do Janovského zálivu.

Ostrov Korsika je dlouhý 183 km a v nejužším místě měří o 100 km méně. Zaujímá plochu asi jako Jihočeský kraj, 8 778 km2.

Od Itálie je Korsika vzdálena asi 80 km - do Piombina. Zde byla Korsika kdysi spojena s Apeninským poloostrovem, je zde hloubka jen 200 metrů, toskánské ostrovy jsou vrcholy podmořského hřbetu. Od Francie je Korsika vzdálena 170 km (táhne se tudy příkop hluboký 2 000 metrů), od Španělska 450 km. Od Sardinie je Korsika vzdálena asi 12 km – Bonifacijská úžina – Bocche di Bonifacio.

Korsika i Sardinie patří rovněž geologicky k sobě. Badatelé tvrdí, že je troskou někdejšího rozsáhlejšího kontinentu zv. Tyrhénia. Před mnoha tisíci lety při jedné z geologických katastrof se Tyrhénia propadla do mořských hlubin i se starou vyspělou civilizací. Nad hladinou zůstaly trčet jen její nejvyšší části dnešní Sardinie a Korsika – tyrhénská pohoří. Sardinie je tedy rodnou sestrou Korsiky.

Staří Řekové nazývali Korsiku Cyrnos – je to prý odvozeno z fénického slova kirmys – výběžek.

Kromě toho ji nazývali Kalliste – nejkrásnější nebo Theraphe – pohostinná, nebo též zaslíbená země.

260 000 obyvatel – Korsika je nejméně zalidněná ze všech ostrovů ve Středozemním moři (Mallorca, Sardinie, Sicilie – větší hustota obyvatelstva). Původní korsické obyvatelstvo asi jen v počtu 160 000 obyvatel. V minulosti spousta Korsičanů opouštěla svou zemi a mířila na francouzskou pevninu, do Toskánska či do zahraničí – Venezuela, Portorico, Alžírsko, ve Francii žijí korsické komunity v Marseille, Toulonu i Nice. Hodně Korsičanů se vrací do rodné vesnice umřít a nikdy neprodají dům, i když výjimečně až do smrti žijí v cizině.

Na Korsice neuvidíme dům, který by nebyl nějak chráněn proti moci zla. Proti zlu mají chránit i kostely a četné kaple. Na Korsice sedí obyvatelé vesnic a měst rádi pospolu, ale žijí raději sami. Nikdy jinde ve Francii není tolik samotářů jako právě zde na Korsice.

Korsika má velmi dlouhou a zajímavou historii. Mezi historicky významná místa na Korsice patří Filitosa - prehistorické naleziště nedaleko Propriana.

Korsika proslula zejména svou nádhernou přírodou, vysokými horami, skalními útvary, čistým mořem, bujnými lesy, polodivokými prasaty apod.

Zájezdy na Korsiku

Poznávací zájezdy na Korsiku

Romantická Korsika

Korsika

10-denní zájezd; termíny: červen, srpen; cena: od 12 990 Kč

Poznejte s námi překrásný ostrov se špatnou pověstí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt Černík ve své knize "Na ostrově krevní msty". Strmé hory na Korsice dosahující výšky přes 2 500 metrů se zde tyčí nad průzračným mořem. Vychutnáte návštěvy starobylých městeček Korsiky, zasazených v překrásné přírodě, i koupání na západním pobřeží Korisky. Ostrov Korsika, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů.

Romantická Korsika - prodloužená varianta

Bonifaccio

12-denní zájezd; termíny: červen; cena: 13 990 Kč

Zaujala vás Korsika, perla Středozemního moře? Pak se s námi vydejte na prodloužený poznávací zájezd, jehož cílem je právě ostrov Korsika s neskutečně krásnou divokou přírodou, hustými lesy, skalnatými štíty, neskutečně modrým mořem a histrorickými městy. Korsika vás zcela jistě uchvátí a budete se sem rádi vracet.

Korsika

Korsika

10-denní zájezd; termíny: srpen, září; cena: od 12 990 Kč

Korsika je překrásný ostrov ve Středozemním moři, jehož příroda nabízí nejenom azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pínií a korkových dubů. Korsika je „Ostrov krásy – kolébka vendety – perla Středomoří – pohoří v moři - spojení světla a vůní“ – všechny tyto atributy a jistě i mnohé další charakterizují Korsiku, neboť jen těžko najdete jinde ve světě takovou hustotu přírodních krás na tak malém území jako právě na Korsice.

Korsika - turistika a moře

pohoří Bavella

10-denní zájezd; termíny:září; cena: 13 690 Kč

Korsika, ostrov, jehož nejkrásnější subtropická příroda nabízí nejen azurové moře s fantastickým pobřežím, ale i štíty horských velikánů, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dubů. Během našeho turistického zájezdu poznáte hlavně přírodní krásy Korsiky, její vysoké skalnaté hory i nádherné moře.

Sardinie a Korsika

pohoří Bavella

12-denní zájezd; termín: září; cena: 13 990 Kč

Sardinie je druhý největší ostrov v Itálii a turisticky nejznámější místo svým mořem a pobřežím s nerovnými a písečnými úseky, se svými krásnými zátočinami, zálivy a mořskými jeskyněmi. Za poznání stojí i vnitrozemí Sardinie se svými horskými masívy a památkami na různá období historie (předhistorické, antické, středověké apod.). Kromě tohoto zajímavého ostrova Sardinie navštívíme na našem zájezdu i sousední pozoruhodný ostrov Korsika.