Korsika - Filitosa

Filitosa Toto nejznámější prehistorické centrum leží na jihu Korsiky mezi Ajacciem a Sartene. Místo bylo objeveno v roce 1810, ale v té době sloužilo jako zdroj stavebního materiálu. Opravdové práce započaly až v roce 1946, když se do objevování lokality zapojil archeolog Rogera Grosjeana, kterého na svůj pozemek pozvala rodina Cesariů. Většina vykopávek je nyní odkryta a na místě je dokonce zřízeno muzeum s megalitickými památkami. Dějiny Filitosy se píší již 8000 let a můžeme je rozdělit do tří epoch.
První se datuje do 6. tisíciletí pře Kristem, kdy zde byli nalezeny nejstarší dochované pozůstatky. Z druhé epochy (4.-2.tisíciletí před Kristem) pochází unikátní megalitické památky. Tehdejší obyvatelé této lokality se nazývali Torreanoři. Ve třetí epoše (1600-800 před Kristem) byli postaveny chrámy a vysoké kultovní sochy. V této době museli Torreanoři čelit nájezdům Sardiňanů a Egypťanů. Dějiny jsou stále zahalen tajemstvím a záleží pouze na návštěvnících, jak si účel mnoha staveb vysvětlí.
K návštěvě Filitosy je nejvhodnější si zvolit pravé poledne, kdy je dobré světlo pro fotografování. U vchodu se také nalézá kopie druhého největšího menhiru na Korsice, který je 3mk vysoký a jeho váha činí 3 tuny.
Filitosa
Centrální náměstí je rozděleno na východní, západní a centrální je 140m dlouhé a 40m široké. Nejstarší vykopávky odtud jsou umístěny v místním muzeu. V centrální části jsou pozůstatky chýší Torreanerů, které pocházejí z 8. století před Kristem. V části na západě se nachází kultovní místo, jeskyně a úkryt ze 12.st. př.n.l. Za říčkou Barcajolo se nachází 5 unikátních menhirů-vojáků. Najdete mezi nimi i nejznámější menhir Korsiky Tappa, který je prý možno spatřit až na vzdálenost 500m. Kvůli neobnovení místních lesů zůstalo dnes z říčky Barcajalo pouze koryto.