Korsika - historie

Propriano Historie ostrova je složitá a velmi krvavá a promítá se do ní vendeta. I když je Korsika vcelku malý ostrov, každá její oblast, či městečko se mnohdy může pochlubit jinou historií a rituálem. Dějiny Korsiky sahají až do 6 tisíciletí př. Kr., ale moc zmínek se nedochovalo. Žili zde kmeny iberského, ligurského a keltského původu. V prvním tisíciletí př. Kr. bylo pobřeží osídlováno Féničany. Později zde v roce 564 př. Kr. založili Řekové město Ajaccio a o sto let později i město Aléria, kde se nyní nacházejí nejvýznamnější archeologické vykopávky na ostrově. O dobytí ostrova se nejdříve pokoušeli Etruskové, kteří z Korsiky získávali med, dřevo na lodě, vosk a otroky, ale později byli vytlačeni Kartaginci a Syrakusany. Vnitrozemí si však podmanit nedokázali. Ve třetím století před Kristem získali moc nad ostrovem Římané a vytvořili zde svou provincii. Po zániku Římské říše dobyli r. 460 Korsiku Vandalové a od poloviny 6. století byla Korsika pod nadvládou Byzantinců. V sedmém století mají rozhodující vliv na dění na ostrově Langobardé a roku 760 je Korsika připojena k Francké říši. V této době již čelí mnoha útokům arabských pirátů. V 9. a 10. století vládnou na ostrově Arabové. V roce 1078 je Korsika připojena k církevnímu státu a o dvacet let později je pronajata biskupům v Pise. Od této události začíná staletý rozpor mezi Janovem a Pisou o nadvládu nad Korsikou. Korsika je v r. 1296 udělena Aragonským králům jako papežské léno. Od poloviny 14. století až do století 18. vládli většině ostrova Janované. V tomto období započal boj Korsičanů za jejich nezávislost. Tyto rebelie vyvrcholily roku 1724, kdy začala čtyřicetiletá válka Korsičanů proti Janovu. Roku 1756 zvítězili a vyhlásili republiku. V tom samém roce je založena univerzita v Corte a vzniká první evropská demokratická ústava. Samostatnou Korsiku Janované v roce 1768 prodávají Francii. V listopadu 1789 se stává součástí Francie a je tomu tak s krátkými přestávkami doteď. Velká Británie ostrov okupovala v letech 1794-96, kdy ostrov k Francii připojil slavný Korsický rodák Napoleon Bonaparte. Za druhé světové války (1942-43) je okupována Italskými, později německými fašisty. Existence dnešní Korsiky je spojena s bojem za samostatnost, kterou chtějí téměř všichni obyvatelé ostrova. Ve školách se od roku 1974 vyučuje korničtina a o rok poději Korsičané podnikají stále násilnější formy boje za osamostatnění- vraždy, únosy, atentáty. V 80.letech je obnovena univerzita v Corte, která se však nevyrovná univerzitám kontinentálním a absolventi poté musejí skládat zvláštní zkoušky. Je také přijat francouzským Národním shromážděním zákon o autonomii Korsiky. 90. léta se vyznačují snahou o uznání Korsického národa. V tomto desetiletí se střídají doby klidu s obdobím atentátů i bombových útoků. V roce 2001 Francie odhlasovala další zákon o autonomii Korsiky a situace je opět o něco klidnější.